Organisation

HRK:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter plus två suppleanter som representerar medlemsföretagen.

Styrelsen

HRKs styrelse 2017 består av följande medlemmar:

Ordinarie ledamot och ordförande
Thomas Lindquist
Talentor Sweden AB
Tel. 08-5600 5701
thomas.lindquist@talentor.se

Ordinarie ledamot 
Sven Klint Bergh
Progres OBM AB
Tel. +45 4095395
sven@progres.se


Ordinarie ledamot och
kassör
Jan Schröder
AS&B Rekrytering AB
Tel. 070 618 1161
jan.schroder@asb-rekrytering.se

Ordinarie ledamot
Håkan Olsson
Ledarskaparna Rekrytering AB
Tel. 0705 817918
hakan.olsson@lcm.se

Ordinarie ledamot
Karin Lundmark                                             Talentor Sweden AB
Tel. 072 7270225            karin.Lundmark@talentor.se

Suppleant
Mikael Jacobsson                                              AS&B Rekrytering AB
Tel. 072 5130690                   mikael.jacobsson@asb-rekrytering.se

Suppleant
Johan Torgerstad                                                Cesab                                                                      070 9414580                      johan.torgerstad@cesab.se

Kanslist 
Emelie Törnvall
AS&B Ledarskap Rekrytering
Tel. 013-24 49 80
emelie.tornvall@asb-rekrytering.se


Metodnämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och, i förekommande fall, testinstrument för HRK:s Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företaget arbetar med. I enskilda fall ska ansvarig konsult vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande i ett specifikt uppdrag.

Metodnämnden består av följande ledamöter:

 Örjan Frans
Fil.dr. Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet
Tel. 018-471 75 66
orjan.frans@psyk.uu.se
  
Jan Lindell

Fil.lic. SPB Partner AB
Tel. 08-564 36 820
jan@slot.se

Etiknämnd

Våra medlemsföretag förbinder sig vidare att arbeta efter de etiska regler som HRK fastställer. HRK:s etiknämnd, som verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska normer bland konsulter och bland medlemsföretag, ansvarar även för att utveckla dessa kontinuerligt.

Etiknämnden består av följande ledamöter: 

                                                Iréne Ekmark

Seniorkonsult         
Tel. 070 8767707
ekmark.irene@gmail.com

                                                          Monica Isaks

Seniorkonsult
Tel. 072 3626244
monica.isaks@gmail.com 

Etiknämnden har rätt att få ta del av all information som kan behövas för att kunna avgöra om en medlem brutit mot föreningens etiska regler. Etiknämnden har som ambition att även utanför HRK föra debatten om etik i arbetslivet.